WORIC Electronics GettyImages-618346454.jpg

Amdanom ni


Mae gan Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Di-wifr ac Optoelectroneg (WORIC) PDC hanes o ymchwil, datblygu, sgil-effeithiau, patentau ac arloesiadau ar gyfer ffotoneg, optoelectroneg, opteg a thelathrebu. Mae arbenigedd WORIC mewn optoelectroneg yn berthnasol i lawer o sectorau - telathrebu, synhwyro, metroleg, arddangos, goleuo ac iechyd.

Mae gan Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Di-wifr ac Optoelectroneg PDC hanes o ymchwil, datblygu, sgil-effeithiau, patentau a datblygiadau arloesol ar gyfer ffotoneg, optoelectroneg, opteg a thelathrebu.

Mae arbenigedd WORIC mewn optoelectroneg yn berthnasol i lawer o sectorau: telathrebu, synhwyro, metroleg, arddangos, goleuo ac iechyd.

Mae ein prosiectau ymchwil yn cwmpasu laser, metroleg, ynni carbon isel, bioffotoneg, metaddeunydd, plasmonig, nanoffotoneg, lluosogi tonnau radio, a chyfathrebu di-wifr.

Rydym yn cydweithio o fewn y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth ac ar draws ei Chanolfannau a'i disgyblaethau. Yn ddiweddar, gweithiodd aelodau WORIC gyda'r Ganolfan Peirianneg Cynnyrch Electronig (CEPE) i gyflawni prosiect COVID-19 brys i ddatblygu octimeter arloesol.

Yn ychwanegol at hynny, cychwynnodd WORIC Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE), gan gyfuno arbenigedd academaidd o Fangor, Glyndŵr, Aberystwyth a PDC, i gyd yn chwilio am gydweithrediadau â diwydiant, i fynd i'r afael â rhwystrau technegol a'u datrys.


Meysydd arbenigedd


 • Mesuriadau, modelu sianel, rhagfynegiadau RF ar gyfer amgylcheddau dan do ac awyr agored
 • Systemau mynediad di-wifr sefydlog band eang
 • Lluosogi tonnau radio mewn a thrwy lystyfiant ar amleddau o 1 GHz i 65 GHz
 • Technegau seinio sianel
 • MIMO ac antenâu clyfar
 • Dyluniad a mesuriadau antena
 • Radio wedi'i ddiffinio gan feddalwedd
 • Systemau laser (e.e. laserau y gellir eu tiwnio, laserau pŵer uchel) dylunio, gweithredu a masnacheiddio
 • System fesur optegol (e.e. mesur 3D, synwyryddion ffibr) dylunio a gweithredu.
 • Offerynnau meddygol sy'n seiliedig ar Optoelectroneg (e.e. peiriant lleihau braster gan ddefnyddio laser a LED, peiriannau golau ar gyfer endosgopi, dyfais mesur retinol) dylunio a gweithredu.
 • Cydrannau telathrebu (e.e. pob trawsnewidiad tonfedd optegol) a systemau (e.e. cyfathrebu Systemau Awyrennau Di-griw) dylunio a gweithredu
 • Dylunio a gweithredu LED organig
 • Modelu system optegol ac optoelectroneg gan ddefnyddio Zemax, datrysiadau FDTD, FEKO, pecyn Ffotoneg VPI a meddalwedd mewnol
 • Cyfrifiadura cyfochrog ar gyfer modelu system optegol ac electromagnetig
Cysylltwch â ni

Rydym yn croesawu ceisiadau am raddau ymchwil ôl-raddedig sy’n cael eu hariannu gan yr unigolyn, megis PhD neu Meistr drwy Ymchwil. Gallwch astudio'n llawn amser neu'n rhan-amser.  Gallwch ddod o hyd i fanylion ein cyrsiau israddedig ac ôl-raddedig yma. Cysylltwch â'r Athro Duncan Pirrie.