Engineering main image banner GettyImages-116779691.jpg

Doethur mewn Athroniaeth (PhD): Adam Jones

Adam Jones PhD WORIC TATA


Mae'r cyn filwr Adam Jones yn gwneud PhD KESS a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop mewn Peirianneg Drydanol yn PDC. Dechreuodd Adam ar y radd sylfaen mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig, symud ymlaen i'r BEng Peirianneg Drydanol ac Electronig ac MEng Peirianneg Trydanol ac Electronig. Mae'n aelod o'r Grŵp Ymchwil Peirianneg ac yn astudio ar gampws Trefforest.

Mae ei PhD 'Inline measurement of Electrolytic Chromium Coated Steel', a gynhaliwyd gyda TATA Steel, yn edrych ar ymchwilio a datblygu system fesur ar-lein newydd, nad yw'n ddinistriol ar gyfer mesur trwch cotio ar gynhyrchion nwyddau pecynnu dur.

"Roeddwn i eisiau gwneud PhD oherwydd fy mod am wneud gwahaniaeth i gymdeithas drwy ychwanegu cyfraniad gwreiddiol at wybodaeth yn y meysydd electroneg a ffotoneg. Hefyd, yn fy marn i, PhD yw un o'r cyflawniadau personol uchaf mewn cymdeithas fodern.

“Dewisais wneud fy PhD yn PDC gan fy mod wedi mwynhau fy astudiaeth flaenorol yn fawr ac mae gan y Brifysgol hefyd berthynas dda iawn â TATA Steel, fy mhartner diwydiannol. 

"Mae bod yn fyfyriwr PhD yn wahanol iawn i raddau a addysgir oherwydd yr angen i hunanreoli amser a chyfeiriad astudio. Er bod eich goruchwylwyr academaidd a diwydiannol yn darparu cyfeiriad rhagorol, chi sy'n gyfrifol am faint o waith sy'n cael ei gwblhau ai peidio, felly mae angen i chi fod yn hunanddisgybledig.

"Uchafbwynt fy PhD hyd yma fu ymchwilio i wahanol dechnegau mesur y gellir eu defnyddio i orchuddio trwch o wahanol ddeunyddiau a dadansoddi'r angen am fesur mwy manwl (i lawr i'r nanometr).

"Uchelgais fy ngyrfa yw bod yn ddarlithydd a chynnal ymchwil a datblygu ym meysydd gwyddoniaeth a pheirianneg.

"Bydd cael PhD yn fy helpu i gyflawni hyn drwy roi'r profiad o addysgu ar lefel prifysgol i mi a chael y wybodaeth ddiweddaraf ym meysydd gwyddoniaeth a pheirianneg."